Visjon

Gode visjoner løfter

UNADJUSTEDNONRAW thumb 4be4

                                               

En god visjon får deg til å strekke deg mot noe som virker nesten uoppnåelig. Det gir retning og kraft. Det er ikke visjonen som løfter deg; det er det visjonen gjør med deg. På skolen gjennomførte vi vingetesten for å se om vingene bærer.


© Kvanteskolen 2018